Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget blev dannet i 2003 for at varetage nogle af de ikke-idrætslige ting såsom bladsamarbejde, loppemarked m.m., samt for bl.a. at videreføre Spiseaftenerne, som K.I.S (Kultur i Søborg eller Kultur - Idræt - Skole) havde startet.

En af traditionerne, som aktivitetsudvalget viderefører, er Nytårskuren den 1. januar kl. 15-17, hvor alle er velkomne til komme og skåle nytåret ind - gratis entré.

Spiseaftenerne afholdes ca. 4 gange om året. Madholdene til de enkelte spiseaftener findes for det meste blandt de spisende gæster. Madholdet bestemmer selv menuen, køber ind og laver mad til de mennesker, der melder sig til. Hvis man har lyst og en god idé, kan man evt. arrangere underholdning, men det er ikke nødvendigt.

Det er vældigt hyggeligt, både at være gæst og at være med på madholdet, og hvis alle en gang imellem tager en tørn på madholdet, vil det ikke være nødvendigt at være på madhold ret tit. Der er plads til alle, for der skal både laves mad, dækkes borde m.m.

Søborg SG&I arrangerer også årligt Banko og Fastelavn. Også nye aktiviteter er velkomne. I 2014 er der bl.a. taget initiativ til ølsmagnings-arrangementer og en spilleeftermiddag (Mindcraft). Har du en god idé til en aktivitet, så vil vi gerne være behjælpelige. Vi har alle en travl hverdag, men det behøver ikke at være svært at lave et arrangement. Vi hjælper gerne.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formanden for aktivitetsudvalget, Henrik Hansen, på tlf. 21 65 35 28, som når nødvendigt vil formidle kontakt til underudvalgene.